Terug naar overzicht

Debatcentrum Sphinx Maastricht - Gezondheid, een privilege of een recht?

Een debat over de gezondheidskloof in Maastricht

In Nederland leven de 20 procent meest welvarende mensen ruim 8 jaar langer dan de 20 procent minst welvarende mensen. Welvarende Nederlanders leven bovendien 24 jaar (!) langer in goede gezondheid. Ook binnen Maastricht zijn de verschillen groot. Het maakt uit of je in Nazareth of in Villapark woont. Niet alleen hoe gezond je bent, maar ook hoe goed je de weg naar de juiste (geestelijke en lichamelijke) zorg weet te vinden. Iets dat in ons vorige debat over armoede in Maastricht ook al ter sprake kwam.

Onrechtvaardig? Oneerlijk? Ja! Maar hoe overbruggen we deze gezondheidskloof in een land waarvan we vaak denken dat iedereen er gelijke kansen heeft?

Op 24 april organiseren we een debat onder leiding van Lennart Booij. Hij is onder meer moderator bij De Balie in Amsterdam én hij is benieuwd naar jouw mening. Want wat is een stad zonder breed debat? Dus kom luisteren én meepraten.

SPREKERS

  • Latifa Abidi is universitair docent gezondheidsbevordering aan de UM. Ze doet onderzoek naar sociaal economische gezondheidsverschillen en specifiek naar het betrekken van de doelgroep. Is de doelgroep moeilijk te bereiken, of zijn de onderzoekers onbereikbaar?
  • Pascale Bruinen laat via de Academie voor Zelfherstel mensen zien dat ze zelf iets kunnen doen aan hun gezondheid, naast naar een dokter gaan en medicijnen slikken. Wat betekent je mindset voor je gezondheid?
  • Een huisarts uit één van de wijken van Maastricht vertelt wat hij merkt van de gevolgen van armoede op de gezondheid, van gezondheidsverschillen binnen zijn wijk en van de invloed van desinformatie en wantrouwen.
  • Een medewerker van GGD Zuid Limburg duidt de feiten over de gezondheidssituatie en de gezondheidsverschillen in Zuid-Limburg in het algemeen en Maastricht in het bijzonder.

Inloop: 20.00 uur, start debat 20.30 uur, einde 22.00 uur.

Aanmelden: info@debatcentrumsphinx.nl of kijk op Debatcentrum Sphinx Maastricht

Stadshal

wo 24 apr 20:00 - 22:00

Avenue Céramique 50, Maastricht

Gratis