Naar het overzicht

Letters bij de Lunch: Mythologie en filosofie

Organisatie: VLAM (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht) i.s.m. Bibliotheek Maastricht

​Een wereld van verschil door Truus Cortenraad

Verhalen spelen een grote rol in het leven van mensen en dat was al zo in de Klassieke Oudheid. Uit die periode stammen vele bekende mythen. Mythen zijn oeroude verhalen die aanvankelijk mondeling werden overgeleverd. Ze laten zien hoe gedrag van mensen bestraft dan wel beloond wordt door de goden. We mogen niet uit het oog verliezen dat mythen verhalen over mensen zijn die door mensen zijn bedacht. Die verhalen hebben een vormende bedoeling: het zijn aanwijzingen hoe te handelen teneinde een goed leven te verkrijgen. In de praktijk zijn mythen vooral aanwijzingen hoe het niet moet, waar de mens voor moet oppassen, wil hij zijn leven goed laten zijn. Filosofie betekent ‘verlangen naar wijsheid’ en dat is wat een filosoof nastreeft: wijsheid vergaren, zich in wijsheid oefenen, in de wetenschap overigens dat hij die nooit ten volle zal vinden. Die wijsheid, waarnaar mensen voor alles verlangen, bestaat erin dat we te weten komen hoe een goed leven te leiden. Dat is ook de centrale, eigenlijk de enige vraag, in de Griekse filosofie sinds Sokrates: ‘Hoe als mens goed te leven?’ Om die vraag te beantwoorden gaan we te rade bij mythologische verhalen en bij de klassieke filosofie. Uit de titel van mijn voordracht blijkt dat in de Oudheid de mythologie en de filosofie minder verschillend zijn dan we geneigd zijn te denken. En omdat de klassieke verhalen nog steeds gelezen worden mogen we veronderstellen dat de antwoorden van toen hun waarde voor ons leven nu niet verloren hebben.

Truus Cortenraad is docent klassieke talen.


Aanmelden via klantenservice@maastricht.nl of bel 043-3505600.
Toegang is gratis, inloop vanaf 12.00 uur.

Souterrain

do 4 jan 12:30

Avenue Céramique 50, Maastricht

Gratis