Extra geld voor de bibliotheekservicepunten Heer en Malpertuis

Op dinsdag 24 oktober vond een belangrijk persmoment plaats in ons bibliotheekservicepunt Malpertuis. De aanleiding was de toekenning van een substantieel bedrag (€ 550.000) vanuit een regeling van het ministerie van OCW. Deze regeling 'Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb)' draagt bij aan het realiseren van 'toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen' in gemeenten.

Raadsinformatiebrief opgesteld

Met betrekking tot deze toekenning is afgelopen week een raadsinformatiebrief (RIB) opgesteld die vanmiddag aan de pers werd toegelicht door wethouder Bastiaens en onze directeur Wim Hupperetz. In deze RIB wordt toegelicht dat Malpertuis met name gebouwelijk wordt geüpgrade en dat in Heer de focus ligt op het uitbreiden van diensten en activiteiten, met een focus op basisvaardigheden als lezen, schrijven, mediavaardigheden, etc.

In beide locaties streven we naar een uitbreiding van de openingsuren per 1 januari 2024 aanstaande en stevige samenwerkingsverbanden met verschillende partijen die actief zijn binnen onderwijs, sociaal domein en gebiedsgericht werken; bijvoorbeeld met de stadsdeelregisseurs, Trajekt en het Sociale Wijkteam.

Zorgplicht gemeenten vanaf 2025

Door een wijziging van de bibliotheekwet (Wsob) krijgen gemeenten vanaf 2025 een wettelijke taak om inwoners toegang te bieden tot een volwaardige openbare bibliotheek in de buurt, die invulling geeft aan de vijf functies uit de Wsob.

Meer achtergrondinformatie over SPUK

In de pers: 

Interview RTV Maastricht

Artikel Dagblad de Limburger

Interview met Wat is loos in Mestreech

1698160232713-e2f9d037.jpg
salamander.svg