Nederland en de Nederlander, product van de 19 e eeuw

Lezing door Monique Quint


20 apr
Monique Quint

In de lezing van Monique Quint hoort u het verhaal over een ontwikkeling die ons land doormaakte in de slipstream van de Franse revolutie.

Via de patriotten, de Bataafse Republiek en een eerste koning van Nederland – die overigens een Fransman was – ontstond een Nederlandse identiteit. De parlementaire democratie met een grondwet en wetten die voor het hele land gingen gelden, bracht een besef teweeg dat de inwoners van dat kleine versnipperde land een natie vormden. Immers, eeuwenlang lag de macht bij de provinciale en stedelijke overheden waarin kleine elites het voor het zeggen hadden.

De elites maakten de spelregels waaraan het volk onderworpen was. Het overgrote deel van die elites bestond uit machtige burgers. De adel speelde in het 19eeeuwse Nederland een verwaarloosbare rol. Dit was een groot verschil met andere Europese landen. De elders in Europa zo machtige geestelijkheid had in het protestantse Nederland evenmin een positie. Het door en door burgerlijke Nederland met een diepgewortelde afkeer van een monarchie kreeg een Oranje-koning die vol energie aan de slag ging om Nederland opnieuw op de kaart te zetten. Aan dit Nederland werd in 1815 een gebied toegevoegd dat Limburg werd genoemd. Deze nieuwe provincie had als zodanig geen geschiedenis en was het resultaat van een besluit van de grote mogendheden begin 19e eeuw om een sterke staat aan de noordgrens van het agressieve Frankrijk te positioneren. En zo werd ‘de Limburger’ geboren.

Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00 Vol= vol

Vrijdag 20 april 2018

Van 15:00 tot 17:00 uur

Centre Céramique | Avenue Céramique 50 | 6221 KV Maastricht

Prijs: € 5,00
inclusief koffie/thee