Mini expo: TAPIJNS MOOISTE HEEFT DORST

25 sept t/m 11 dec 2020

 

De dorstigen laven… het staat hoog in de lijst van de 7 werken van Barmhartigheid. Tapijn duikt in het najaar in de alcoholische variant hiervan. Wijn en bier, al eeuwen wordt dit goedje rijkelijk geschonken. We drinken samen wijn uit één glas als symbool van verbondenheid, we koken graag met Limburgs bier, we doen soms water bij de wijn en … vechten regelmatig tegen de bierkaai.
Het Maastricht Science Programme neemt ons mee in een analyse van dure en goedkope wijnen en bij het Natuurhistorisch Museum spelen fruitvliegjes de hoofdrol. Cultureel Erfgoed heeft trek in een stevige pul bier en in de Tapijntuin zijn ooit goede wijntjes gedronken, aan de gevonden scherven te zien.

Verhalen in 4 vitrines van Brasserie Tapijn. De vitrines zijn ingericht door Centre Céramique, Natuurhistorisch Museum, Tapijntuin en Universiteit Maastricht.

 

Tapijns mooiste!

Een bijzondere band met het Stadspark hebben Centre Céramique, Maastricht Science Programme – Universiteit Maastricht, Natuurhistorisch Museum en de Tapijntuin. Ieder met hun eigen expertise en kennis op het gebied van archeologie, natuur, biologie en educatie. Dat is ook wat hen verbindt. Samen vormen zij een eenheid en willen graag kennis delen. Vier keer in het jaar worden de vitrines opnieuw ingericht, steeds weer met nieuwe schatten…

 

Meer informatie: 
www.nhmmaastricht.nlwww.tapijntuin.nlwww.maastrichtuniversity.nl/msp  

Toegang: gratis | Locatie: Brasserie Tapijn, Tapijnkazerne 20 |Maastricht

----------------------------------------------------------------------

 

TAPIJN AT HIS BEST is thirsty

September 25 – December 11 , 2020

 

To quench the thirsty … is highranking in the list of the 7 Works of Mercy. Tapijn is presenting this autumn the alcoholic version. Wine and beer, for centuries these drinks flowed abundantly. We drink wine together out of one glass as a symbol of connectedness, we cook gladly with Limburg beer, we sometimes put water with the wine and… fight regularly against the “beer quay “.

The Maastricht Science Program takes us through an analysis of expensive and cheap wines and for the Natural History Museum fruit flies play the main part. Cultural Heritage likes a fine pint of beer and the Tapijn Garden refers to typical Maastricht wine.

Stories in 4 showcases of Brasserie Tapijn. The showcases are furnished by Centre Céramique, Natural History Museum, Tapijn Garden and the University of Maastricht.

More information:

www.nhmmaastricht.nl, www.tapijntuin.nl, www.maastrichtuniversity.nl/msp

 Free entry: Location|  Brasserie Tapijn, Tapijnkazerne 20| Maastricht