pdf print

NOG MEER BRUIKLENEN AAN...

Collectiestukken kunnen in bruikleen gegeven worden ten behoeve van onderzoek of expositie. Onderstaande bruiklenen kunt u bij de bruikleennemers bekijken in hun vaste opstelling of tijdelijke tentoonstelling:

Limburgs Museum Venlo
Honderdvijftig objecten in bruikleen van Centre Céramique, met name te zien in de vaste opstelling ‘Van Neanderthaler tot stedeling’. Deze vernieuwde presentatie over de Prehistorie, Romeinse tijd en de Middeleeuwen gaat uit van persoonlijke ervaringen van bezoekers. Je maakt op eigen wijze kennis met het verleden en komt in contact met voorwerpen uit voorbije tijden. Een groot deel van de bruiklenen is afkomstig uit onze collecties Archeologie Maastricht en Archeologie Limburg, deelcollectie LGOG.

Land van Valkenburg
Enkele tientallen objecten in bruikleen van Centre Céramique. De collecties en exposities in het museum hebben gemeen dat ze een duidelijke relatie met de regio hebben. De geologische en archeologische collecties hebben als zwaartepunten respectievelijk de Krijttijd en de Nieuwe Steentijd. Een groot deel van de romeinse artefacten bestaat uit bruiklenen van Centre Céramique, deelcollectie LGOG

Informatiecentrum A2 Maastricht
Enkele tientallen objecten in bruikleen. A2 Maastricht wil de archeologische vondsten graag delen met de inwoners van de stad en andere geïnteresseerden. Een kleine presentatie van vondsten is iedere dinsdag en woensdag toegankelijk van 10.00 uur tot 16.00 uur. Iedere eerste dinsdag van de maand kunt u terecht van 10.00 tot 20.00 uur. De meeste vondsten zijn bruiklenen van Centre Céramique. 

Museum Het Petershuis Gennep
Tien objecten in bruikleen. Over de historie van Gennep en zijn omgeving valt veel te vertellen. Museum Het Petershuis doet dat. Aan de hand van voorwerpen die bewaard zijn gebleven of die zijn gevonden bij archeologisch onderzoek. Maar ook met historisch kaartmateriaal, prenten, gravures en maquettes wordt een beeld geschetst van het leven in deze streek, vanaf de eerste sporen van bewoning tot in het meer recente verleden.

Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
De vernieuwde vaste opstelling van de Tiendschuur bevat 25 objecten in bruikleen van Centre Céramique. De collectie van de Tiendschuur vindt haar basis bij de rode klei uit de bodem waarmee grof-keramische producten (dakpannen, bakstenen e.d.) werden vervaardigd en waarvan diverse pottenbakkersateliers gebruiksgoed maakten. Het oudste keramische werk uit de collectie stamt van de Romeinen (± 100n. Chr.), het nieuwste keramische werk is van hedendaagse kunstenaars uit de 21e eeuw, uit Nederland en Europa.

Bezoekerscentrum Leudal Haelen
Een prehistorische urn in bruikleen. Het Leudalmuseum op de bovenste verdieping van Bezoekerscentrum Leudal heeft een vaste collectie "Leudal-ornamenten"

Museum het Domein Sittard
Een dertigtal objecten in bruikleen. De gouden muntschat van Obbicht uit de laat-Romeinse tijd en enkele fraaie Romeinse glazen voorwerpen maken deel uit van de semi-permanente tentoonstelling over de stedelijke historie en archeologie.

Roerstreekmuseum Sint Odiliënberg
Enkele objecten in bruikleen. In en langs de randen van de Roervallei zijn door (amateur)archeologen vele voorwerpen gevonden van de mensen die daar hebben vertoefd vanaf ca. 15000 jaar geleden. Het museum beschikt over een uitgebreide steentijdcollectie waarvan een representatief gedeelte permanent wordt tentoongesteld. De brede achterwand van het museum is gereserveerd voor de vondsten uit de latere perioden; Brons- en IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen.

Jubelparkmuseum Brussel (KMKG)
55 objecten in bruikleen, te bekijken in de vernieuwde zaal over glaskunst, collectie Europese sierkunsten. Het betreft vondsten afkomstig van Merovingische glaskralenproductie langs de huidige Jodenstraat te Maastricht.

Museum aan het Vrijthof Maastricht
Een tiental collectiestukken Maastrichts aardewerk staan momenteel opgesteld, onder andere in de tentoonstelling Stilstaan bij Charles Vos. 

Natuurhistorisch Museum Maastricht
Zes objecten uit verschillende perioden zijn in bruikleen aan het NHMM. Ze staan opgesteld in de vaste opstelling van het museum en vormen gidsfossielen voor de verschillende tijdperken.

Thermenmuseum Heerlen
In dit museum vind je de indrukwekkende restanten van een Romeins badhuis en een gevarieerde collectie gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd, afkomstig uit Coriovallum - de Romeinse stad die onder Heerlen ligt. Enkele tientallen objecten zijn in bruikleen van Centre Céramique.

Maison du patrimoine médiéval mosan te Bouvigne
In dit (belgisch) museum over de Maas in de middeleeuwen vindt u in het souterrain onze pottenbakkersmaquette die er de middeleeuwse aardewerkproductie in de Maasvallei symboliseert.

AZM Maastricht
Zes misbaksels uit de vroege IJzertijd in bruikleen, tentoongesteld in de Serrehal. De vondsten zijn op het terrein van het AZM opgegraven voorafgaand aand de bouw van het ziekenhuis.

Adelante Hoensbroek
7 objecten uit de Romeinse tijd in bruikleen. Ze stammen alle uit de directe omgeving van Adelante. 

Continium Kerkrade
Een bruikleen van een seinsleutel uit onze instrumentencollectie. Een seinsleutel is een elektromechanisch toestel om elektrische pulsen te maken, normaliter voor Morsecode. Het is een onderdeel van de communicatie per telegrafie.



Veel van de objecten in bruikleen aan bovenstaande musea en instellingen zijn afkomstig uit de collectie Archeologie Limburg, deelcollectie LGOG

Naar overzicht: al onze activiteiten | Cultureel erfgoed