Expo van oud Maastrichts aardewerk in VOC-handelspost Deshima - Nagasaki, Japan

 

23 en 24 november wordt in de voormalige Nederlandse VOC-handelspost Deshima, Nagasaki - Japan, een expositie geopend met Maastrichts aardewerk van Petrus Regout. De opening vindt plaats in bijzijn van Prinses Laurentien en Prins en Prinses Akishino van Japan.

Maastrichts aardewerk gevonden in Japan
In 2015 zijn bij een archeologisch onderzoek en restauratie van Deshima grote hoeveelheden Maastrichts aardewerk uit de 19de eeuw ontdekt. Deshima was een eilandje  van nog geen anderhalve hectare in de haven van Nagasaki in Japan.  Dit eilandje was vanaf 1641 t/m 1859 een Nederlandse handelspost van de VOC. Wim Dijkman, conservator cultureel erfgoed Centre Céramique, werd door het Deshima Restoration Office in Nagasaki (Japan) uitgenodigd voor een werkbezoek aan de voormalige VOC-handelspost om nader uitleg te geven over de vondsten. In 2016 is er tussen de gemeente Maastricht, c.q. Centre Céramique, en de gemeente Nagasaki, c.q. Deshima Restoration Office, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.


Officiële opening van VOC-handelspost Deshima
Op 23 en 24 november 2017 wordt het 20-jarig restauratieproject van de voormalige VOC-handelspost Deshima afgerond met de installatie van een brug, die het voormalige eiland en het vasteland van Kyushu opnieuw moet verbinden. Onderdeel van het programma vormt de opening van de zaal ‘Maastrichts aardewerk’, dat opgegraven is bij de restauratiewerkzaamheden in Deshima. Deze expo is aangevuld door moulen, koperplaten en complete keramiek, die in bruikleen zijn ontvangen van Centre Céramique. Wim Dijkman is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de tentoonstelling over het Maastrichtse aardewerk in Deshima. De opening vindt plaats in bijzijn van Prinses Laurentien van het Nederlands Koninkrijk en leden van het Japanse Keizerlijke familie Prins en Prinses Akishino.


De bruikleen van deze bijzondere collectie loopt 10 jaar. De expositie is nog te zien tot 2027.