Naar het overzicht

Lezing Vorst en volk door Monique Quint

De relatie vorst en volk is een relatie die als een rode draad door onze geschiedenis loopt.

Zodra een grote groep mensen een vaste woonplaats vond startte de opbouw van een geordende samenleving met structuren en instituties. Daarbij behoorde een nieuw type leiderschap. Geleidelijk eigende de leider zich zoveel eigenschappen en rollen toe dat het volk die nieuwe leider gaat zien en ervaren als iets bovennatuurlijk, bovenmenselijks. De koppeling naar het goddelijke wordt dan een kleine stap (de farao’s).

Religies en vorsten raken nauw verbonden met elkaar tot in de jaren van de nieuwe geschiedenis. Vorsten zien niet zelden in religie een machtsinstrument ter afdwinging van gehoorzaamheid of een argument voor een “noodzakelijke” oorlog. Geloof en macht raakten verweven.

Voorbeelden hiervan zijn er vele. In Frankrijk, nu een republiek, werden 2 vorsten uit de nieuwe geschiedenis, elk op eigen wijze door hun onderdanen ervaren en gezien als van een zelfde orde als een god. Lodewijk XIV benadrukte door talloze afbeeldingen en rituelen dat goddelijk aspect van zijn koningschap en Napoleon kroonde zichzelf tot keizer van het Heilige Roomse Rijk, de hoogste vorst van Europa, die Gods vertegenwoordiger op aarde was.

In de lezing vertelt Monique Quint het verhaal over de ontwikkeling die het fenomeen monarchie in Europa tot in onze tijd heeft door gemaakt. Hierbij zal zij kort ingaan op de ontwikkeling van de monarchie in Nederland.

Over de spreker

Drs.M.J.I. Quint-Maagdenberg (1945) studeerde aan de universiteit van Leiden af in hedendaagse geschiedenis en politieke wetenschappen. Na een periode in verschillende soorten onderwijs te hebben les gegeven, in meerdere delen van het land, koos zij voor actieve deelname aan de politiek en het openbaar bestuur. Zij was lid van Provinciale Staten, lid van de Tweede Kamer en burgemeester in twee gemeenten.

Al enige jaren wordt zij veel gevraagd lezingen te geven over (contemporaine)historische onderwerpen. Als inleider en graag geziene gast bij L1 gedurende vele jaren, lichtte zij menigmaal toe wat er in de wereld, in Nederland en/of Limburg gebeurde resp. aan de hand was. Deze rol vervult zij tot op de dag van vandaag.

 

Aanmelden via klantenservice@maastricht.nl of 043-350 5600.

Souterrain

Sun 28 Jan 11:00 - 12:00

Avenue Céramique 50, Maastricht

€ 8,50

PR beeld 28 jan.jpeg