Nieuwe koers én museum voor Centre Céramique

Na jaren van bezuinigingen maakt de gemeente Maastricht ruimte voor een aangepaste koers voor Centre Céramique, met onder andere de toevoeging van een Maastricht Museum. Deze koersbijsturing moet leiden tot een betere taakvervulling en financieringsmix, met als ultiem doel om nog meer inwoners en bezoekers van Maastricht cultuur te laten ervaren.

Het Maastrichtse college van burgemeester en wethouders keurde op 14 maart het meerjarenplan 2022-2026 Centre Céramique goed. Dit betekent dat de culturele instelling met het grootste publieksbereik binnen Maastricht nóg nadrukkelijker de rol van aanbieder, facilitator en aanjager van toegankelijke cultuur voor iedereen kan gaan vervullen.

Vier hoofddoelstellingen

Centre Céramique focust met haar meerjarenplan op vier hoofddoelstellingen:

  •  Bevorderen van leesvaardigheid en bestrijden van laaggeletterdheid
  •  Bevorderen van burger- en cultuurparticipatie
  •  Vertellen van verborgen verhalen van Maastricht
  •  Uitdragen van het verhaal van Krijt en biodiversiteit

Wim Hupperetz, directeur Centre Céramique: “De komende jaren staan we voor grote en complexe opgaven. Cultuur speelt een cruciale verbindende rol om verschillende groepen met elkaar in dialoog te brengen. We hebben de meest laagdrempelige en best bezochte culturele ontmoetingsplekken van Maastricht, dat schept veel kansen en mogelijkheden. Ik ben verheugd met het besluit van het college dat ruimte biedt voor een nieuwe koers en meer cultureel ondernemerschap.”

Nieuw museum en herindeling

Om recht te doen aan de rijke collectie Maastrichts erfgoed krijgt dit stukje geschiedenis één vaste plek binnen Centre Céramique in de vorm van Maastricht Museum. Namelijk op de eerste verdieping en in de Annex vleugel. Hupperetz: “De collectie is er al, alleen is die nu versnipperd over het gebouw. Denk aan de verzamelingen archeologie en Maastrichts keramiek plus de grote historische stadsmaquette. Qua realisatie nemen we de pragmatische route: we gaan niet verbouwen maar verplaatsen enkele functies en doen daartoe aanpassingen in het interieur.”

Organisatiestructuur

Vanuit Centre Céramique als overkoepelende organisatie werken Bibliotheek Maastricht, Cultuurmakers Maastricht, Maastricht Museum en Natuurhistorisch Museum Maastricht de komende jaren aan de invulling van de vier doelstellingen. Dit gebeurt op basis van een combinatie van eigen inkomsten en financiële middelen van gemeente Maastricht.

Frans Bastiaens, wethouder Cultuur: “Centre Céramique is een fijne ontmoetingsplek in onze stad en wordt daarom ook wel eens ‘De huiskamer van Maastricht’ genoemd. Het is een plek waar cultuur ‘maken’ en ‘meemaken’ hand in hand gaan en waar inwoners, studenten, amateur- en professionele kunstbeoefenaars elkaar ontmoeten. Het meerjarenplan bevat de nodige stimulansen om Centre Céramique de komende jaren in die verbindingsfunctie te laten doorgroeien.”

CC_gebouw-68333b0f.jpg
trumpet.svg