salamander.svg

Privacyverklaring

Als je gebruik maakt van deze website van Centre Céramique, is het mogelijk dat er persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Dit gebeurt alleen als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens en doel van de verwerking

Om je te kunnen informeren via onze nieuwsbrieven, vragen wij naar jouw e-mailadres, voor- en achternaam. Deze worden uitsluitend gebruikt voor onze nieuwsbrieven.

Maak je gebruik van onze diensten, dan worden de gegevens die je aan ons verstrekt alleen gebruikt om jou optimaal van dienst te kunnen zijn.

Centre Céramique gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het aanmaken en onderhouden van jouw account en het kunnen uitlenen van boeken;
  • de organisatie van een evenement;
  • het uitvoeren en/of verwerken van transacties (betalingen);
  • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
  • om jou gericht te informeren over nieuws (alleen als u zich hier actief voor heeft ingeschreven);
  • het analyseren van jouw gegevens op onze website om jou en onze klanten beter van dienst te kunnen zijn.
Rechtmatige grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer we hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak. 

Beveiliging

Centre Céramique neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Delen met derden

Centre Céramique verstrekt jouw gegevens, die via deze site worden verwerkt, alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een met jou afgesloten overeenkomst.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en je te verzetten tegen de verwerking ervan. Je hebt dezelfde rechten voor de persoonsgegevens van kinderen tot 16 jaar waarover jij het wettelijke gezag hebt. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Meer informatie over jouw rechten als burger.

Cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van Centre Céramique gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op jouw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek bijgehouden. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak voor jou als klant.

Wij plaatsen analytische cookies van Google Analytics. Met de informatie hieruit stemmen we de website beter af op de behoefte van bezoekers. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Jouw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Het laatste octet van jouw IP-adres is gemaskeerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Op deze website zijn links naar andere websites te vinden. Ook kun je via onze site naar sociale media zoals Facebook en YouTube. Centre Céramique draagt geen verantwoording voor hoe andere sites dan de onze omgaan met cookies en jouw privacy. Wij raden je aan de privacyverklaring en cookieverklaring van de betreffende websites te lezen.

Landelijke digitale diensten

Als lid van Centre Céramique/Stadsbibliotheek Maastricht kun je gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt geef je hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van Centre Céramique/Stadsbibliotheek Maastricht aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html.

Als je gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kun je voor jouw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.

Je kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.

Vraag of klacht

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via post@maastricht.nl.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op het volgende nummer: 14 043. Je kunt dan vragen naar de Functionaris Gegevensbescherming. Klik hier voor de Gemeentelijke Privacy Pagina.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reglement en gebruiksvoorwaarden

Het reglement van Centre Céramique kun je hier raadplegen of downloaden. Op verzoek kun je het reglement inzien bij de klantenservice. Ook voor gebruik van ons publieksnetwerk en onze computerwerkplekken gelden een aantal voorwaarden:

1. Centre Céramique is niet aansprakelijk voor door de gebruiker geleden schade als gevolg van het gebruik van het publieksnetwerk in het algemeen en het gebruik van een publiekswerkplek in het bijzonder.

2. Centre Céramique is niet aansprakelijk voor misbruik van de persoonsgegevens van de gebruikers van een publiekswerkplek als gevolg van onoordeelkundig gebruik. Bij het verlaten van de werkplek dient de gebruiker te allen tijde uit te loggen. De nieuwe gebruiker treft een schone werkplek aan waarin geen gebruikerssporen worden aangetroffen.

3. Op publiekswerkplekken is het verboden om aanstootgevende websites te bezoeken.

4. Het gebruik van USB opslagmedia is toegestaan. Niet alle USB opslagmedia zijn geschikt voor gebruik met de publiekswerkplekken. Centre Céramique is niet verantwoordelijk voor de juiste werking van USB opslagmedia die door gebruikers worden meegenomen. De geschiktheid van een USB opslagmedium kan proefondervindelijk worden vastgesteld door de gebruiker.

5. Een publiekswerkplek mag voor maximaal 15 minuten geblokkeerd worden. Centre Céramique is gerechtigd de blokkade op te heffen bij overtreding van deze tijdslimiet. De publiekswerkplek wordt dan opnieuw opgestart en alle gegevens van de gebruikers worden gewist.

6. Voor kosten voor het gebruik van publiekswerkplekken zie de pagina met tarieven.