trumpet.svg

Stichting Centre Céramique Maastricht - Bibliotheek & Museum

De stichting Centre Céramique Maastricht - Bibliotheek & Museum werd opgericht op 1 december 2022 en heeft als doel om Centre Céramique te (onder)steunen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het werven van fondsen voor de uitvoering van projecten die voortkomen uit het meerjarenplan van Centre Céramique. De voorwaarde is dat deze projecten qua vorm en inhoud passen binnen bestaande nationale en internationale subsidiemogelijkheden. De steunstichting voert zelf geen projecten uit.

De Stichting Centre Céramique Maastricht - Bibliotheek & Museum volgt de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende onbezoldigde leden:

  • Elke Pluijmen (voorzitter)
  • Harry Salden (penningmeester)
  • Cees van 't Veen (secretaris)
  • Agnes Vugts (lid)
  • Stefan Vrancken (lid)

Activiteiten

Na afloop van een boekjaar volgt op deze plaats een verslag van de in het boekjaar uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

Beleidsplan

Download het beleidsdocument van stichting Centre Céramique Maastricht.

Jaaroverzicht

Download het jaaroverzicht 2023 van stichting Centre Céramique Maastricht.

Basisgegevens

Adres: Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
Telefoonnummer: 043 350 5326
Fiscaal nummer: 86.46.06.552
E-mailadres: stichting.centreceramique@maastricht.nl