Organisatie

Met 500.000 bezoekers per jaar is Centre Céramique het meest bezochte, laagdrempelige en toegankelijke cultuurpodium van de stad. Een inspirerende en bruisende plek voor iedereen: Maastrichtenaar, bezoeker of toerist. Hier kun je ontdekken, ontmoeten, leren, ontwikkelen, kennis delen, uitgedaagd worden, werken, genieten en ontspannen.

Merken, organisaties en locaties

Centre Céramique is een organisatie(onderdeel) van de Gemeente Maastricht. Onder dit organisatieonderdeel vallen De Bibliotheek Maastricht (met twee bibliotheekservicepunten in Heer en Malpertuis, 11 Bibliotheken op school en een Boek-aan-Huis-service), Cultuurmakers Maastricht, Kaleidoscoop, Natuurhistorisch Museum Maastricht en het Maastricht Museum. Dit alles op drie locaties:

Centre Céramique - Avenue Céramique, Maastricht

In dit iconische gebouw verwelkomen we jong en oud in de bibliotheek, vertellen we verborgen verhalen aan de bezoekers van Maastricht Museum, groeien en repeteren talentvolle muzikanten en wijzen we samen met onze bewoners mensen de weg naar cultuur, digitale vaardigheden en werk.

Kumulus - Herbenusstraat, Maastricht

In het Kumulusgebouw aan de Herbenusstraat is er ruimte voor dans, beeldende kunst en theater. Er zijn meerdere vergaderruimtes, een heuse theaterzaal met 125 zitplaatsen en een sfeervolle foyer.

Natuurhistorisch Museum Maastricht - De Bosquetplein, Maastricht

Dit museum is gevestigd in een Rijksmonument met een prachtige museumtuin. Met op de binnenplaats een moderne glazen kubus die mosasaurus Bèr herbergt.

DSC6922-50c88217.jpg
gezicht.svg

Maastricht kent en ervaart het plezier van cultuur.

Centre Céramique stimuleert ontmoetingen in cultuur, maakt verbindingen in en met de stad en zoekt continu naar vernieuwing. In aanbod, in beleving en door samenwerking. Het échte culturele avontuur lonkt in de connectie, co-creatie en betekenisgeving met de stad en haar bewoners.

We inspireren de bezoeker in ons eigen huis of in de haarvaten van de stad om zelf cultuur te maken en te beleven; meedoen in de maatschappij en in het culturele leven. We leveren een significante bijdrage aan de culturele ontwikkeling gedurende alle levensfases van de inwoners van Maastricht.

Iedereen heeft toegang tot kennis en cultuur als bron van inspiratie, reflectie en plezier.

Cultuur verrijkt, verbindt en verwondert. Het zit in ons allemaal en is van ons allemaal, en daarom is het belangrijk dat iedereen cultuur moet kunnen maken en ervaren. Wij faciliteren en stimuleren. Actief en passief. Zo zetten we de cultuur en het erfgoed van deze stad in voor het versterken van de levendigheid, de bedrijvigheid en het zelfbewustzijn van Maastricht en van alle mensen die ons bezoeken.

Na jaren van bezuinigingen maakt de gemeente Maastricht ruimte voor een aangepaste koers voor Centre Céramique, met onder andere de toevoeging van een Maastricht Museum. Deze koersbijsturing moet leiden tot een betere taakvervulling en financieringsmix, met als ultiem doel om nog meer inwoners en bezoekers van Maastricht cultuur te laten ervaren.

Vier hoofddoelstellingen

Centre Céramique focust met haar meerjarenplan op vier hoofddoelstellingen:

 •  Bevorderen van leesvaardigheid en bestrijden van laaggeletterdheid
 •  Bevorderen van burger- en cultuurparticipatie
 •  Vertellen van verborgen verhalen van Maastricht
 •  Uitdragen van het verhaal van Krijt en biodiversiteit

Download het meerjarenplan

Dit is het tweede jaarverslag van Centre Céramique. In 2023 zetten we vervolgstappen in de uitrol en concretisering van de meerjarenstrategie 2022-2026. Het jaar 2023 werd gekenmerkt door verandering en beweging. Er gebeurde niet alleen veel, maar onze organisatie Centre Céramique ging ook een heel nieuwe fase in. We zijn steeds meer en vaker de verbinder van de stad. Het is belangrijk dat onze gasten en bezoekers zich op onze locaties veilig en welkom voelen.

Download het jaarverslag

Dit is het eerste jaarverslag van het nieuwe Centre Céramique. In 2022 zetten we de eerste stappen in de uitrol en concretisering van de meerjarenstrategie 2022-2026. Vanuit nieuw cultureel ondernemerschap werken we een nieuwe koers. Ons meerjarenplan en dit jaarverslag over 2022 maken onze ambities en de weg daarnaartoe in- en extern transparant.

Download het jaarverslag

Organogram 23 december.png

Directie 
 • Wim Hupperetz - directeur 
 • Chantal Verhagen - teammanager publieksservice
 • Eric Dieteren - teammanager bibliotheek 
 • Martine Oostveen - teammanager cultuureducatie en -participatie   
 • Martin Hendriks - teammanager musea, programmering en innovatie  
 • Rachael Konings - teammanager zakelijke dienstverlening en staffuncties
Secretariaat  
 • Alex Lugger - secretaresse 
 • Francien Otermans - managementassistente 
ICT
 • Marc Quaaden - functioneel beheerder
Financiën
 • Bulent Cuvalci - hoofd financiën
 • Sonja Ouwens - medewerker bedrijfsbureau
 • Yvonne Ummels - medewerker bedrijfsbureau
HR 
 • Hans van Gellekom - adviseur HR
 • Annemie Hermans - medewerker vrijwilligers, stagiaires en freelancers
Presentaties, projecten en programmamanagement
 • Eric Uijterwaal - hoofd presentaties en projecten
 • Valesca Gerritsen - hoofd programmering
Marketing en communicatie 
 • Maartje Janssen - hoofd marketing en communicatie
 • Zelinda Meli - adviseur marketing en communicatie 
 • Frédérique Stille - adviseur marketing en communicatie 
 • Vincent Ronden - webredacteur 
 • Charlotte Kemner - junior marketing medewerker 
 • Tonny Olthof - administratief medewerker marketing en communicatie 
 • Fransie Roggeveen - administratief medewerker marketing en communicatie 
Development, relaties en mecenaat
 • Els Roobroeck - hoofd development
Facilitair  
 • Maurice Dear - coördinator facilitair
 • Mario Jaken - coördinator huisvesting
 • André Feijt - medewerker techniek
 • Patrick Dreuning - technisch facilitair medewerker 
 • Stijn Hendrickx - medewerker huisvesting
 • Peter Vanhex - medewerker huisvesting
 • Roy Vertommen - medewerker huisvesting
 • Sander Wijnen - medewerker huisvesting
 • Arno Marijnen - assistent huismeester
Publieksservice
 • Inez Stheins - senior museumwinkel en publieksservice
 • Karin de Vries - senior medewerker publieksservice bibliotheek
 • Eggy Biesmans - medewerker publieksservice
 • Joanita Bosma - medewerker publieksservice
 • Alicja Corvers - medewerker publieksservice
 • Julie Daems - medewerker publieksservice
 • Margot Davis - medewerker publieksservice
 • Sandy Dobbelsteyn - medewerker publieksservice
 • Emma Dols - medewerker publieksservice
 • Marion - medewerker publieksservice
 • Helma Heuts - medewerker publieksservice
 • Koosje - medewerker publieksservice
 • Erik - medewerker publieksservice
 • Tonny Paulissen - medewerker publieksservice
 • Egbert von Unen - medewerker publieksservice
 • Huub Willems - medewerker publieksservice
 • Daan Grol - medewerker publieksservice
Verhuur 
 • Tanya Reinards - senior medewerker verhuur
Bibliotheek Collectieservice
 • Marc Rodenburg - senior informatiespecialist
 • Henry Frantzen - senior catalogusbeheer
 • Robert Hecker - medewerker logistiek
 • Martin Kerckhoffs - medewerker logistiek
 • Tous Piette - medewerker logistiek
 • Hortense Wetsels - medewerker logistiek
 • Miranda Deckers - medewerker logistiek
 • Brigit Kennes - medewerker ondersteuning logistiek
 • Simonne Scheijvens - medewerker ondersteuning logistiek
 • Marlies Yedema - medewerker ondersteuning logistiek
 • Marion Sauer - administratief medewerker logistiek
 • Brigitte Hackeng - informatiespecialist
 • Merit Dörner - medewerker netwerk bibliotheek
Bibliotheek Netwerk
 • Nathalie Tillie - senior consulent basisvaardigheden
 • Marion Cuijpers - informatiespecialist
 • Bart Linssen - informatiespecialist
 • Eric Voncken - informatiespecialist
 • Anneleen Vlayen - leesconsulent
 • Emma Simons - leesconsulent
 • Miranda Vriezelaar - medewerker bibliotheek netwerk
 • Jetze Jansma - cultuurcoach wijken
Cultuureducatie (kaleidoscoop)
 • Eveline Nelissen - senior cultuureducatie
 • Nikki Gulikers - medewerker cultuureducatie
 • Fabienne de Heer - medewerker cultuureducatie
 • Danee Klever - medewerker cultuureducatie
 • Judith Pol - medewerker cultuureducatie
 • Miet Theysmans - medewerker cultuureducatie 
 • Linda Eversteijn - medewerker cultuureducatie
 • Irene Beckers - administratief medewerker cultuureducatie
Cultuurparticipatie (cultuurmakers Maastricht)
 • Susanne Brekelmans - programmaregisseur
 • Celesta Stienen - vakspecialist cultuurparticipatie
 • Nicolle Cox - cultuurcoach wijken
 • Hellen Hurkens - cultuurcoach amateurkunst
 • Remko von Berg - cultuurcoach welzijn
 • Hendrik Simons - cultuurcoach jongeren
 • Badar Halim - cultuurcoach jongeren 
 • Maud Simons - cultuurcoach jongeren 
 • Kim Noach - cultuurcoach ouderen
Musea
 • Astrid Smeets - hoofdconservator 
 • Paul Beuk - conservator biologie
 • John Jagt - conservator paleontologie
 • Sjoerd Aarts - senior collectiebeheer
 • Dylan Bastiaans - senior collectiebeheer
 • Joes Minis - conservator bijzondere collecties en Limburgensen
 • Fleur Verheijen – junior collectiebeheer
 • Marianne Lubrecht - ondersteuning cultureel erfgoed
 • Jos Lardinoye - medewerker ondersteuning cultureel erfgoed
 • Helene Klein - medewerker educatie
 • José Peeters - medewerker cultureel erfgoed (archeologisch depotbeheerder)
Programmering en Innovatie
 • Inge Davis - projectleider
 • Jacobien Peeters - projectleider tentoonstellingen
 • Marthe Donders - projectleider tentoonstellingen
 • Chris Prevoo - medewerker programmering
 • Kelly van der Velden - medewerker programmering
 • Mirjam Mordang - medewerker programmering
 • Rick van der Linden - senior programma kunstonderwijs
Steunstichting Centre Ceramique - Bibliotheek en Museum
 • Elke Pluijmen - voorzitter
 • Harry Salden - penningmeester
 • Cees van ’t Veen - secretaris
 • Agnes Vugts - lid
 • Stefan Vrancken - lid

Wil jij elke dag bezig zijn met cultuur? Kom dan werken bij Centre Céramique. Bij ons vind je de meest uiteenlopende functies. Hands-on of juist meer op de achtergrond. Bij de klantenservice bijvoorbeeld, of een van onze musea. Bij de Bibliotheek of in een overkoepelende functie.

Meer informatie

Onze merken

De Bibliotheek Maastricht

Naast het lenen van boeken en tijdschriften kun je hier ook studeren, computeren en ontmoeten.

Maastricht Museum

Hier worden de verborgen verhalen van de stad verteld. Van de prehistorie tot en met Maastricht industriestad.

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Hier leer je alles over de natuur van nu én vroeger en sta je oog in oog met de beroemde mosauriër Bèr.

Cultuurmakers Maastricht

Enthousiasmeert zoveel mogelijk mensen in Maastricht om mee te doen aan kunst- en cultuuractiviteiten.

Ons cultuureducatieprogramma

Kaleidoscoop

Zorgt ervoor dat kinderen en jongeren op een positieve en actieve manier in aanraking komen met kunst en cultuur.

Gemeente Maastricht

Centre Céramique is een organisatie(onderdeel) van de gemeente Maastricht. Maastricht is een sociale en saamhorige stad, waarin alle inwoners zich thuis voelen. Een stad die vanuit een rijke historie zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad in een krachtige kennisregio. Maastricht heeft allure. Is groot genoeg voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. In Maastricht werken 1.700 mensen voor het college en de gemeenteraad. Samen met externe partners, bedrijven en zo’n 121.000 inwoners werken zij aan een prachtige stad en regio.

Maastricht maakt cultuur

Maastricht wil iedere inwoner gelegenheid bieden om cultuur mee te maken. Dat wil zeggen maken als professional of als amateur en meemaken in de betekenis van beleven. Daarvoor nodigt zij de in Maastricht ruim aanwezige professionele kunstenaars uit om zich tot de stad te verhouden en inwoners actief te betrekken en ruimte te geven om hun eigen verhalen vorm te geven en te presenteren. Het zo ruim aanwezige cultureel erfgoed is daarbij een inspiratiebron. Gemeente Maastricht zoekt samen met professionals en de grote verscheidenheid aan amateurverenigingen naar nieuwe wegen om zij die tot nu toe nog niet meedoen ook te betrekken.