Cultuurmakers Maastricht

Cultuurmakers Maastricht wil zoveel mogelijk mensen in Maastricht laten meedoen aan kunst- en cultuuractiviteiten. Dit doen zij door het uitwerken van initiatieven en het zelf maken van producties te stimuleren. Op deze manier kan iedereen cultuur maken en meedoen.

Cultuurmakers_Mick_fotoMoonSaris_0330.jpg

Avenue Céramique 50

cultuurmakers@maastricht.nl

+316 27 13 67 40

Naar de website

Betrekken en verbinden

Cultuurmakers Maastricht richt zich op Maastrichtenaren in buurten en wijken. Van jongeren die zij ondersteunen in hun eigen leefwereld tot kwetsbare ouderen die extra aandacht verdienen. Maar ook mensen met een beperking of biculturele achtergrond en mensen die in eenzaamheid of armoede leven krijgen de kans om mee te doen. Daarnaast kunnen lokale amateurkunstenaars op Cultuurmakers Maastricht rekenen. Ze wijzen hen de weg naar partners en andere culturele instellingen die kunnen helpen bij het zoeken naar locaties, materialen, financiële middelen of contacten.

Cultuurcoaches

Dit alles doet Cultuurmakers Maastricht met cultuurcoaches die elk kun eigen aandachtsgebied hebben: Jongeren, Ouderen, Wijken en Amateurkunsten. En dat met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie en Gemeente Maastricht.