Kaleidoscoop

Kaleidoscoop wil alle kinderen en jongeren uit Maastricht en de regio op een positieve en actieve manier in aanraking brengen met kunst en cultuur. Dit door middel van programma’s binnen school of na schooltijd, in de wijken, maar ook op locatie, bijvoorbeeld in het theater of museum. Scholen kunnen gebruik maken van het programma van Kaleidoscoop.

kaleidoscoop.jpg

Avenue Céramique 50

info@kaleidoscoop.net

(043) 350 56 64

Naar de website

Kracht van cultuureducatie

Via cultuureducatie komen kinderen, jongeren en hun ouders in aanraking met kunst en cultuur, ook zij die van huis uit zo'n stap niet zo snel zetten. Kaleidoscoop is het expertisecentrum cultuureducatie en functioneert als adviseur, intermediair of organisator voor kunst, cultuur, erfgoed en mediakunst.

Toon je talent

Daarnaast is Kaleidoscoop penvoerder van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het CmK-programma voor scholen uit Maastricht en het Heuvelland heet Toon je Talent. Leerlingen uit de onder-, midden- en bovenbouw krijgen les van kunstdocenten (in samenwerking met de groepsleerkracht) in een doorgaande lijn: kennismaken (onderbouw), ontdekken (middenbouw) en ontwikkelen (bovenbouw). Doel is om kinderen te laten ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden, wat hun ‘ding’ is, en waar hun talent ligt.